szukaj
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja dzwonkw i wychowawstw.

Organizacja

Dzwonki:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.45 - 10.30
4. 10.40 - 11.25
5. 11.45 - 12.30
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20

Wychowawstwa w roku szkolnym 2017/2018

1A - p. Elbieta Jarzbek

1B - p. Monika Sychowiec

3A - p. Arletta Garboliska

4A - p. Grzegorz Parzych

4B - p. Magorzata Dbrowska ywa

6A - p. Urszula Trzaskowska

7A - p. Grayna Olszewska


Klasy gimnazjum

2A - p. Elbieta Wachnik Kulpa

2B - p. Piotr Gajgier

2C - p. Dorota Baliska Walkiewicz

2D - p. Magdalena Godlewska

2E - p. Dorota Siciarz Maj

3A - p. Edyta Bedeek

3B - p. Igor Podezfiski

3C - p. Aneta Krydowska

3D - p. Konrad Wyrwas

3E - p. Renata Ulanowska

Obwód szkoy na pdstawi uchway Rady Miejskiej w Karczewi nr  XXXIII/346/2017 stanowi:

1. od strony pónocnej: od styku granicy gminy Karczew z drog wojewódzk nr 712, dalej wzdu ulic w Karczewie: od ul. Wilanej do ul. Górnej, ul. widerska na odcinku od ul. Górnej do ul. Kocielnej, dalej wzdu ul. Kocielnej, nastpnie ul. Stare Miasto do ul. Ks. W. aboklickiego, nastpnie wzdu ul. Ks. W. aboklickiego do granic z Janowem;
2. od strony wschodniej: wzdu granic soectw Janów – Otwock May;
3. od strony poudniowej: Janów - Otwock May, granic miasta Karczewa z Otwockiem Maym z wczeniem ul. Czstochowskiej dojazdowej do obwodnicy, granic Karczew - Nadbrze na odcinku od punktu styku granic do punktu styku granic Karczew - Nadbrze z rzek Wis;
4. od strony zachodniej: wzdu rzeki Wisy na odcinku od punktu styku granic Karczew - Nadbrze z rzek Wis do punktu styku granicy gminy Karczew z drog wojewódzk nr 712.

Do obwodu szkoy nale ulice:
Aleja Jana Pawa II (w granicach miasta Karczewa), ul. Bednarska nr 2 (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul. Franciszka Bieliskiego, ul. Boh. Powstania Styczniowego, ul. Czstochowska, ul. Górna, ul.Karczówek, ul. Kocielna, ul. Kociuszki brak numerów (na odcinku od. ul.Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul. Janusza Kusociskiego, ul. Kwiatowa,
ul. kowa, ul. Ireny Maciejewskiej, ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia, ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Stare Miasto, ul. widerska nr 1 - 5B oraz nr 2 - 8A (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul.Romualda Traugutta, ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich, ul. Warszawska, ul. Widok, ul. Jakuba Winczakiewicza, ul. Wilana, ul. Ks. Wadysawa
aboklickiego, wie Janów, wie Otwock May ul. CzstochowskaOpublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 02.09.2017
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 467