szukaj
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organizacja

Dzwonki:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.50 - 12.35
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Wychowawstwa w roku szkolnym 2018/2019

1A - p. Arletta Garboliska

1B - p. Renata Michalak

2A - p. Elbieta Jarzbek

2B - p. Monika Sychowiec

5A - p. Grzegorz Parzych

5B - p. Magorzata Dbrowska ywa

6A - p. Tomasz Lubas

7A - p. Urszula Trzaskowska

8A - p. Grayna Olszewska


Klasy gimnazjum

3A - p. Elbieta Wachnik Kulpa

3B - p. Piotr Gajgier

3C - p. Dorota Baliska Walkiewicz

3D - p. Magdalena Godlewska

3E - p. Dorota Siciarz Maj

Obwód szkoy na pdstawi uchway Rady Miejskiej w Karczewi nr  XXXIII/346/2017 stanowi:

1. od strony pónocnej: od styku granicy gminy Karczew z drog wojewódzk nr 712, dalej wzdu ulic w Karczewie: od ul. Wilanej do ul. Górnej, ul. widerska na odcinku od ul. Górnej do ul. Kocielnej, dalej wzdu ul. Kocielnej, nastpnie ul. Stare Miasto do ul. Ks. W. aboklickiego, nastpnie wzdu ul. Ks. W. aboklickiego do granic z Janowem;
2. od strony wschodniej: wzdu granic soectw Janów – Otwock May;
3. od strony poudniowej: Janów - Otwock May, granic miasta Karczewa z Otwockiem Maym z wczeniem ul. Czstochowskiej dojazdowej do obwodnicy, granic Karczew - Nadbrze na odcinku od punktu styku granic do punktu styku granic Karczew - Nadbrze z rzek Wis;
4. od strony zachodniej: wzdu rzeki Wisy na odcinku od punktu styku granic Karczew - Nadbrze z rzek Wis do punktu styku granicy gminy Karczew z drog wojewódzk nr 712.

Do obwodu szkoy nale ulice:
Aleja Jana Pawa II (w granicach miasta Karczewa), ul. Bednarska nr 2 (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul. Franciszka Bieliskiego, ul. Boh. Powstania Styczniowego, ul. Czstochowska, ul. Górna, ul.Karczówek, ul. Kocielna, ul. Kociuszki brak numerów (na odcinku od. ul.Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul. Janusza Kusociskiego, ul. Kwiatowa,
ul. kowa, ul. Ireny Maciejewskiej, ul. Ogrodowa, ul. Przechodnia, ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Stare Miasto, ul. widerska nr 1 - 5B oraz nr 2 - 8A (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kocielnej), ul.Romualda Traugutta, ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich, ul. Warszawska, ul. Widok, ul. Jakuba Winczakiewicza, ul. Wilana, ul. Ks. Wadysawa
aboklickiego, wie Janów, wie Otwock May ul. CzstochowskaOpublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 08.09.2018
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 504