szukaj
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia dyrektora rok 2017

Nr data W sprawie Dokumenty powi�zane
21/2017 02-11-2017 powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji
20/2017 30-10-2017 wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej
19/2017 06-10-2017 regulaminu ochrony danych osobowych i Procedur w zakresie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych.
18/2017 03-10-2017 dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2017
17/2017 02-10-2017 wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu ŚwiadczeŃ Socjalnych
16/2017 29-09-2017 wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
15/2017 28-09-2017 szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
14/2017 28-09-2017 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
13/2017 25-09-2017 ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej
12/2017 19-09-2017 udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
11/2017 19-09-2017 organizacji roku szkolnego – plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ustalenia terminu I i II semestru roku szkolnego
10/2017 18-09-2017 wprowadzenia procedury uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka
9/2017 06-09-2017 wprowadzenia Regulaminu świetlicy szkolnej
8/2017 06-09-2017 określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
7/2017 06-092017 powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadrowych.
6/2017 06-09-2017 powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. księgowych.
5/2017 04-09-2017 wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego
4/2017 04-09-2017 ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki
3/2017 04-09-2017 wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze
2/2017 01-09-2017 wprowadzenia instrukcji obiegu dowodów finansowo-księgowych, zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont
1/2017 01-09-2017 regulaminów, procedur, instrukcji obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w KarczewieOpublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 23.10.2018
Dokument oglądany razy: 188