szukaj
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr pracowników,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • rejestr zaświadczeń,
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencję czasu pracy pracowników,
 • księgę inwentarzową,
 • ewidencję przejazdów służbowych,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • archiwum szkolne. 


Opublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 30.08.2017
Dokument oglądany razy: 685