szukaj
A A A K

SmodBIP

Organizacja

Dzwonki:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.50 - 12.35
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Liczba oddziałów - 13

Liczba uczniów - 269

GODZINY PRACY

Zajęcia lekcyjne odbywają się od 1 do 8 godziny lekcyjnej ( 8:00 – 15:25)
Świetlica szkolna czynna w godz. 07:-17:00

Obwód szkoły na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Karczewie nr LIII/476/2018 stanowi:

1. od strony północnej: od styku granicy gminy Karczew z drogi wojewódzkiej nr 712, dalej wzdłuż ulic w Karczewie: od ul. Wiślanej do ul. Chłopickiego, cała ul. Boh. Powst. Listopadowego, cała ul. Prądzyńskiego, następnie cała ul. Świderska, następnie dalej wydłuż ul. Kościelnej do ul. Leśnej, następnie wzdłuż ul. Leśnej i ul. Wierzbowej do skrzyżowania ul. Wierzbowej z ul. Adama Mickiewicza, następnie wzdłuż ul. Adama Mickiewicza do skrzyżowania Armii Krajowej, następnie wzdłuż ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Czerwona Droga, następnie wydłuż ul. Czerwona Droga do styku granic gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi Dąbrówka;
2. od strony wschodniej: od styku granicy gmin Karczew – Celestynów z granicą wsi Dąbrówka, dalej wzdłuż drogi przez kompleks leśny „Uroczysko” do wsi Janów, następnie wzdłuż granic sołectw Janów – Otwock Mały;
3. od strony południowej: Janów - Otwock Mały, granicą miasta Karczewa z Otwockiem Małym z włączeniem ul. Częstochowskiej dojazdowej do kl. I - VIII Gmina Karczew obwodnicy, granicą Karczew - Nadbrzeż na odcinku od punktu styku granic do punktu styku granic Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą; 4. od strony zachodniej: wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od punktu styku granic Karczew - Nadbrzeż z rzeką Wisłą do punktu styku granicy gminy Karczew z drogą wojewódzką nr 712.
Do obwodu szkoły należą ulice: ul. Akacjowa, Aleja Jana Pawła II (w granicach miasta Karczewa), ul. Armii Krajowej, ul. Bednarska, ul. Brzozowa, ul. Franciszka Bielińskiego, ul. Boh. Powstania Styczniowego, ul. Ciepłownicza, ul. Czerwona Droga, ul. Częstochowska, ul. Gołębia nr 1 – 29A oraz nr 2 – 32 (na odcinku od skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Kościelną do skrzyżowania ul. Gołębiej z ul. Leśną i ul. Wierzbowa), ul. Górna, ul. Jagodne, ul. Karczówek, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Ireny Maciejewskiej, ul. Adama Mickiewicza nr 1 – 25A oraz nr 2 – 28 (na odcinku od skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Stare Miasto do skrzyżowania ul. Adama Mickiewicza z ul. Dojazd), ul. Ochotników, ul. Ogrodowa, ul. Piaski, ul. Podlaska, ul. Przechodnia, ul. Przemysłowa, ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Spokojna, ul. Stare Miasto, ul. Ślepa, ul. Świderska, ul. Torfy, ul. Romualda Traugutta, ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich, ul. Warszawska, ul. Widok, ul. Wierzbowa, ul. Jakuba Winczakiewicza, ul. Wschodnia, ul. Wiślana, ul. Ks. Władysława Żaboklickiego, wieś Janów, wieś Otwock Mały ul. Częstochowska, ul. Boh. Powstania Listopadowego, ul. Gen. Józefa Chłopickiego, ul. Joachima Lelewela, ul. Maurycego Mochnackiego, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Juliusza Ordona, ul. Podchorążych, ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Redutowa, ul. Piotra WysockiegoOpublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 23.01.2020
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 836