szukaj
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia dyrektora

 Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie w roku 2020

nr data w sprawie
1/2020 7 I 2020 wprowadzenia Regulaminu biblioteki szkolnej
2/2020 29 I 2020 wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie
3/2020 7 II 2020 rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie na rok szkolny 2020/2021
4/2020 7 II 2020 rekrutacji do klas II-VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie
5/2020 6 III 2020 regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie
6/2020 25 III 2020 wprowadzenia zasad organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczeiwe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oswiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19
7/2020 25 III 2020 wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem COVID-19
8/2020 21 IV 2020 wprowadzenia organizacji pracy pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19
9/2020 20 V 2020 zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie
10/2020 20 V 2020 sposobu organizacji pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Zarządzenia z poprzednich lat dostępne są w sekretariacie szkoły.Opublikował: Tomasz Lubas
Publikacja dnia: 03.06.2020
Podpisał: Tomasz Lubas
Dokument z dnia: 02.09.2017
Dokument oglądany razy: 863